Vladimír suško

Odborník na retail, nákup tovaru, obchodné stratégie a Business Intelligence (BI) so skúsenosťami s riadením medzinárodného nákupu pre viac krajín.

Podieľal sa na založení a vybudovaní najväčšej domácej športovej retailovej siete. Vytvoril plánovací modul pre optimálne plánovanie nákupu niekoľkých tisíc rôznych produktov pre najväčšiu športovú sieť, kde vybudoval 20 členný tím nákupcov.
Riadil implementáciu Business Intelligence s ohľadom na retailovú detailnosť obchodných výsledkov.

Vďaka častým obchodným cestám na svetové výstavy výborne ovláda komoditný spotrebiteľský trh s dôrazom na potreby zákazníka, špeciálne problematiku ázijských špecifík. 

- Retail
- Obchodné stratégie