Jaroslav Skoták

Skotak Consulting 

jaroslavskotak@seznam.cz

+420 604 221 963 

www.skotakconsulting.cz

Skúsený profesionál v oblasti návrhov a implementácii zmenových procesov vo vnútri spoločnosti, so zameraním na nákupno - výrobno - logistické procesy, v kontexte a súvislostiach podnikových financií. Dlhodobo pracujem na projektoch, kde ovplyvňujem obchodnú časť súvisiacu s navýšením príjmovej časti do spoločnosti, znižovanie nákladov vo vnútri spoločnosti a procesné zmeny vo vnútri spoločnosti, s väzbou na vonkajšie atribúty, dodávateľsko-odberateľské spojnice. Dlhoročné skúsenosti z výroby, retailu a e-commercie kombinujem s intenzívnym pracovným nasadením, zaručujúcim realizáciu pripravenej a mnou navrhnutej zmeny na samotnú realizáciu

 • Interim, dlhodobá aj krátkodobá plná substitúcia riadiacich pracovníkov • Projektové riadenie
 • Retail, e-commercia, so špecializáciou na non-food a FMCG • Výrobné a veľkoobchodné spoločnosti
 • Priemysel, strojárenstvo, automotiv
 • Dátová analytika, Business intelligence
 • Automatizácia, robotizácia, priemysel 4.0
 • Školenia, koučink, mentoring
 • Krízový manažment, riadenie spoločností
 • Insolvencia, predinsolvenčné riešenie krízovej ekonomickej situácie podnikov
 • Nákup, kompletné nákupné procesy
 • Obchod, retail, e-commercia, priemysel
 • Logistika in, out, in warehouse
 • Spätné toky tovaru, reverzná logistika 
 • Operations, procesné riadenie firiem • Ekonomika firmy - prevádzkový zisk, P&L, EBITDA
 • Due diligence - ekonomická a prevádzková analýza spoločnosti • Oceňovanie trhovej hodnoty spoločností

 • Master of Business Administration (MBA)
 • Člen asociácie Interim manažmentu CAIM
 • Člen českej manažérskej asociácie CMA
 • Člen českej asociácie manažérov nákupu a logistiky CAPL
 • Člen asociácie malých a stredných podnikov AMSP
 • Člen a prispievateľ združenia SAMBA
 • Moderátor a prispievateľ odborného logistického časopisu Svět balení, nakladateľstvo Atoz
 • Prispievateľ odborného časopisu Logistika, nakladateľstvo Economia 
 • Prednášajúci na VŠ ČVUT Praha, Fakulta dopravná
 • Prednášajúci na VŠ Akademie Sting, Brno
 • Lektor MBA programu, Olomouc a Brno