Ján Seman

Senior konzultant a manažér v oblasti financií, kontrolingu a optimalizácie procesov s 15+ rokov skúsenosťami v nadnárodných aj lokálnych spoločnostiach z rôznych odvetví hospodárstva.

Ján Seman
HERNWOOD SERVICES, s.r.o.
janseman8@gmail.com
jseman@hernwood.com
+421 905 463 289

Úspešný v tvorbe a budovaní dlhodobých stratégií rastu v biznise a financiách.
Venuje sa hlavne finančnému a procesnému poradenstvu pre malé a stredné podniky a start-upy. 
Zameriava sa v prvom rade na nárast ziskovosti a zvyšovanie efektívnosti procesov. Zabezpečuje plánovanie, kontroling a dlhodobý manažment cash-flow, optimalizáciu nákladov, manažment dlhu, a tiež nastavovanie a optimalizáciu procesov. Úspešne realizoval komplexnú oranizačnú a procesnú transformáciu v spoločnostach v oblasti cashflow, interných procesov a vzťahov s klientmi. 

- Transformácia a reštrukturalizácia firiem
- Riadenie ľudí a optimalizácia procesov
- Finančná analýza a plánovanie
- Finančný kontroling a riadenie cash-flow
- Financovanie a riadenie dlhu
- Projektové riadenie

Jazyky:
- slovenský
- anglický
- český
- čiastočne nemecký

ACCA Diploma v IFRS
PhD. v oblasti makorekonómie