IVAN RUSKO

Krízový a transformačný manažér s viac ako 20 ročnými skúsenosťami vo viacerých krajinách

RNDr. Ivan Rusko, MBA, MSc.
managing partner
Quick'n'Smart Solutions s.r.o. | Business'n'Career Advisory
Nad Plážou 33 | 974 01 Banská Bystrica | Slovak Republic
Tel.: +421 911 833 554 | E-mail: ivan.rusko@quick-smart.sk
www.quick-smart.sk  

Úspešne realizoval projekty reštrukturalizácie a organizačných zmien vo firmách, ako aj prípravy firiem na fúzie a akvizície, resp. buy-out. Pôsobil na vrcholových manažérskych pozíciách v Európe, so zameraním na riadenie ľudského kapitálu, organizačný rozvoj, právne služby a compliance. Posledné roky sa orientuje na oblasť fúzií a akvizícií firiem z organizačného, procesného a HR aspektu, krízový manažment, interim manažment, ako aj transformácie a organizačné zmeny vo firmách. V rámci korporátnej profesionálnej dráhy pracoval okrem iného v lesníckom, drevárskom a celulózo-papierenskom priemysle, v oblasti environmentálnych technológií a služieb, recyklácie, dekontaminácie a sanácie znečistených území a odpadového hospodárstva.

Ivan je Managing partnerom spoločnosti Quick'n'Smart Solutions, s.r.o., zameranej na poradenstvo klientom a interim manažment v oblasti strategického manažmentu a riadenia ľudských zdrojov. Získal

- Strategické riadenie a krízový manažment firiem
- Organizačné, procesné a HR aspekty akvizícií a fúzií firiem, post-merger integration
- Turnaround, transformácie firiem, neformálne reštrukturalizácie
- Interim manažment v oblasti riadenia ľudských zdrojov
- Organizačné zmeny vo firmách, change & project management

Jazyky:

- Anglický
- Nemecký
- Ruský 

Doktorát z prírodných vied na Univerzite Mateja Bela. Okrem toho právnické vzdelanie (MSc. in Law and business management studies) a manažérske vzdelanie (MBA Senior executive) ktoré dosiahol na The Nottingham Trent University.