Bohuslav Lipovský

Medzinárodné transformačné projekty, reštrukturalizácie. Tvorba stratégie, manažment zmien. 

EIM Executive Interim Management CEE s.r.o.
Pasienkova 2H | 821 06 Bratislava | Slovakia

office: +421 911 914 224 | mobile : +421 911 555 466
b.lipovsky@eim-cee.com
www.eim.com

Vediem malé a stredné podniky, ich manažérov a našich interim manažérov v rôznych zoskupeniach procesom zložitých zmien vyplývajúcich z krízy, reštrukturalizácie, integrácie po zlúčení alebo predaja.

Zameriavam sa na prácu s fondami súkromného kapitálu a rodinnými podnikmi pôsobiacimi v multikultúrnom prostredí.

V rámci EIM Executive Interim Management disponujeme celosvetovou databázou s 30,000 interim manažérmi a viac ako 10,000 realizovanými interim projektami.

Skúsenosť z 15 pozícií na úrovni C-Level v spoločnostiach od 50 do 1,000+ zamestnancov v takmer 20 krajinách v Európe, Ázii a Afrike.

Bezpečnostná previerka stupeň Dôverné


Certified Management Accountant, člen The Institute of Management Accountants, USA
Fellow of Association of Certified Chartered Accountants, ACCA, UK