ing. Martin lejtrich

L&L Advisors s.r.o.

Nevädzová 6/F
SK-821 01 Bratislava
martin.lejtrich @lladvisors.sk

Senior stabilizačný a rozvojový manažér s viac ako 20 ročnými skúsenosťami v segmente SME v CEE regióne.

Po 12 rokoch pracovnej kariéry strávenej v korporátnom prostredí sa venujem interim zadaniam v segmente SME už viac ako 8 rokov. Predovšetkým sa sústreďujem na realizáciu stabilizačných a rozvojových opatrení z pozície CFO alebo CCO podporujúceho organický rast tržieb a operating margin danej entity.

Využívajúc nadobudnuté know-how, networking a schopnosti z oblastí riadenia financií, sales_operations, supply chain a tiež M&A a asset managementu v oblasti private equity štruktúr; preberám predovšetkým role vyžadujúce multitaskingové schopnosti, extrémne nasadenie a jasnú definíciu cieľov a očakávaní akcionárov, trhu a stakeholderov.

Mám skúsenosti predovšetkým z B2B matríc, o.i. v oblastiach odpadového manažmentu a alternatívnych zdrojov energií, farma, projekčnej činnosti v real estate, ako aj v oblasti private wealth management a HoReCa.

Som partnerom a konateľom vlastnej spoločnosti L&L Advisors s.r.o., zadania realizujem osobne, resp. v kooperácii s dedikovanými konzultantami a s headcountom klienta, Zameriavam sa na interim manažment v oblasti strategického finančného riadenia, riadenia zdrojov ako aj rozvojové projekty v prípravnej a ramp-up fáze.

- stabilizačný a rozvojový manažment firiem, focus na SME ( < 25 mio. EUR p.a. sales) -  aktívne prevzatie CFO role vo fázach zmien (change management), rozvoja (business development) a/alebo akvizícií (M&A)
- organizačné a procesné aspekty akvizícií a fúzií firiem, post-merger integrácia s focusom na súvahovú stabilizáciu a FCF performance (RoI, RoA, RoE)
- príprava podnikov na senior financovanie (úvery, leasingy) a kombinácie s VC (bondy, investičné zmenky, podriadené pôžičky a pod.)

Ekonomická univerzita Bratislava, Fakulta hospodárskej diplomacie

Jazyky:
anglický – slovom aj písmom, vrátane business english
nemecký – slovom aj písmom, vrátane Wirtschaftsdeutsch