martin horváth

Financie, Bankovníctvo, M&A

Martin má bohaté skúsenosti v oblasti bankovníctva, finančného a operatívneho manažmentu. V minulosti aktívne pôsobil pri zakladaní a rozbehu nových pracovísk a firiem, pri fúziách a akvizíciách a pôsobil ako headhunter a obsadzoval vrcholové riadiace pozície. Viac ako 10 rokov viedol pobočku zahraničnej banky v SR a neskôr pôsobil ako interim CFO kórejsko - slovenského holdingu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Jazyky:
- slovenský
- nemecký
- anglický
- čiastočne taliančina

Geografické pôsobenie:
- SR, ČR, Rakúsko 

- finančné analýzy, riadenie a risk manažment
- krízový manažment
- riadenie finančných tokov a controlling
- investičný manažment
- fúzie a akvizície
- business development