Ing. ANDREJ ČATAJSKý

Simplicity consulting s. r. o.

+421 911 846 848
catajsky@simplicityconsulting.sk

- Expert a konzultant v oblasti riadenia zásob vo výrobných, distribučných a maloobchodných organizáciach.
- Rozbehol a úspešne na trhu etabloval prepravnú a logistickú spoločnosť DER KURIER ČESKÁ REPUBLIKA spol. s r.o., kde pôsobil ako riaditeľ a country manager.
- Bol spolumajiteľom internetového obchodu NuSpring (Czech republic) s.r.o.
- V súčasnosti je spolumajiteľom spoločnosti Simplicity consulting s.r.o., ktorá sa zaoberá poradenstvom a interim manažmentom v oblasti riadenie zásob v dodávateľskom reťazci.
- Praktikant Teórie obmedzení. Manažér orientovaný́ na výsledky.  

- Riadenie zásob v dodávateľskom reťazci
- Riadenie sortimentu
- Tvorba stratégie pomocou techniky logických myšlienkových procesov na riešenie komplexných problémov
- Finančná analýza organizácie
- Riadenie organizácie
- Riadenie a motivovanie ľudí
- Predajné stratégie

- Theory of constraints Fundamentals
- Theory of constraints Supply Chain Logistics 

Jazyky:
Anglicky: B2
Nemecky: B2
Španielsky: B1