Čo je interim manažment ?

Ako si pomôcť v prípade, ak vašu firmu postihne kríza? Je možné, že čakáte na zázrak, alebo inak povedané na výkonného manažéra s rozsiahlymi skúsenosťami v presne tej oblasti, ktorú kríza zasiahla a iba na tak dlho, ako potebujete? Možno je to pre niekoho utópia, ale presne táto možnosť existuje. Interim manažment je v našich podmienkach novým trendom a má v porovnaní s existujúcimi konzultačnými službami viacero výhod, ktoré môžu pomôcť vášej spoločnosti zotaviť sa oveľa skôr a oveľa efektívnejšie.

Čo je Interim manažment?


Interim manažment je rýchle poskytnutie skúsených a vysoko výkonných manažérov na riadenie zmeny alebo transformácie spoločnosti. Jednoducho povedané Interim manažér má špecifické odborné skúsenosti v určitej konkrétnej oblasti, alebo v riadení spoločností, pôsobí počas presne dohodnutého časového obdobia a rieši špecifický problém. Je projektovým manažérom, ktorý nielen poradí, ale navrhnuté riešenia aj implementuje.

" Typický príkladom môže byť rodinná spoločnosť, ktorá náhle stratila svoju konkurenčnú výhodu na trhu, kvôli vnútorným nezhodám " 


Typický príkladom môže byť rodinná spoločnosť, ktorá nájle stratila svoju konkurenčnú výhodu na trhu, kvôli vnútorným nezhodám, alebo politike medzi členmi rodiny. Generálny riaditeľ náhle odstúpil a rodina si uvedomuje, že existujúci riadiaci tím, je na riadenie spoločnosti až príliš neskúsený. Má teda dve možnosti.

1.)
Zamestnať manažéra z inej spoločnosti, čo však môže v konečnom dôsledku spoločnosť destabilizovať, pretože členovia spoločnosti sa budú cítiť ohrození a postupne odídu. Ešte horšim prípadom môže byť, ak nový manažér nebol zrovna najsprávnejšou voľbou a jeho odchod môže byť komplikovaný, náročný a vysilujúci.

2.)
Druhou alternatívou je Interim manažér so špecializáciou na potrebnú oblasť a skúsenosťami s riešením podobných problémov. Je samozrejmé, že prijatie interim manažéra rieši situáciu rýchlejšie a zároveň nezhoršuje vnútornú politickú situáciu v spoločnosti. Okrem toho, si rodina manažérov pohodlne vyberá zo skupiny vysoko kvalifikovaných odborníkov ponúkaných interim agentúrou na dohodnutú dobu pôsobenia a tým pádom sa súčasní zamestnanci necítia ohrození.

Prečo vlastne neangažovať klasického konzultanta?

Nie je v konečnom dôsledku názov Interim manažér len krajším pomenovaním konzultanta? Určite nie!


"Interim manažér je konzultant, ale konzultant interim manažérom určite nie je ! " 

Interim manažér spĺňa vaše špecifické potreby, je motivovaný vyjsť v ústrety Vám, aktívne sa zapája od začiatku až do konca pri hľadaní riešení a dosahovaní cieľa, spolupracuje s vašimi vlastnými ľuďmi a reportuje priamo vám.

Interim manažment sa teší stále väčšej obľube a spoločnosti už pochopili jeho rastúci význam. Nové trendy naznačujú, že interim manažéri nahradia súčasných konzultantov, pretože spoločnosti sa stále viac špecializujú a potrebujú riešenia oveľa rýchlejšie ako v minulosti.

Bohuslav Lipovsky | EIM Executive Interim Management CEE 

b.lipovsky@eim-cee.com
eim.com/cee