o ASOCIACII

slovenská asociácia
interim manažmentu

Slovenská Asociácia Interim Manažmentu (SAIM) je prvou organizáciou na Slovensku združujúcou interim manažérov a popredných poskytovateľov interim služieb (interim providerov).Vznikla v roku 2014 ako reakcia na vznikajúci dopyt po tomto modernom nástroji rýchleho a spoľahlivého riešenia kritických situácií.


Našim poslaním je rozvíjať informovanosť a povedomie o interim manažmente a pomáhať pri budovaní zázemia pre interim manažérov a interim providerov pôsobiacich na Slovensku.


Naši členovia pomáhajú spoločnostiam riadiť zmeny, rozsiahle projekty, stabilizovať a rozvíjať spoločnosti v neočakávaných situáciách.

COVID 19 CORONA VIRUS

V spolupráci s našim garantom EIM Executive Interim Management CEE sme pre vás pripravili niekoľko užitočných rád na tému krízový management počas a po pandémii corona vírusu COVID19.

Workshop

V spolupráci s našim odborným garantom EIM Executive Interim Management CEE sa 9 novembra 2019 uskutočnil prvý zo série workshopov pre členov SAIM a klientov na tému interim management na Slovensku. 


Ďakujeme účastníkom z Českej Asiociácie Interim Managementu, Klientom, Interim Manažérom a Členom našej asociácie za zdieľanie vedomostí a myšlienok, ako podporiť interim management na Slovensku

poslanie saim

FORMÁLNY RÁMEC

Vytvorenie formálneho rámca pre združenie Interim manažérov, a sprostredkovateľov Interim
manažmentu

INFORMOVANOSŤ

Rozvíjanie informovanosti a zvyšovanie povedomia o Interim manažmente a aktivitách jednotlivých
členov asociácie

PODPORA

Prezentácia a podpora jednotlivých členov asociácie v kontexte Interim manažmentu

ŠTANDARDIZÁCIA

Štandardizovanie úrovne Interim manažmentu a služieb v tejto oblasti  

čO JE INTERIM MANAžMENT

Ako si pomôcť v prípade, ak vašu firmu postihne kríza? Je možné, že čakáte na zázrak, alebo inak povedané na výkonného manažéra s rozsiahlymi skúsenosťami v presne v tej oblasti, ktorú kríza zasiahla a iba na tak dlho, ako potebujete? Možno je to pre niekoho utópia, ale presne táto možnosť existuje.
Interim manažment je v našich podmienkach novým trendom a má v porovnaní s existujúcimi konzultačnými službami viacero výhod, ktoré môžu pomôcť vášej spoločnosti zotaviť sa oveľa skôr a oveľa efektívnejšie. 

Bohuslav Lipovsky | EIM Executive Interim Management CEE

čítať viac

JE CHANGE MANAGER VÔBEC POTREBNÝ ?

Takto sme to predsa ešte nikdy nerobili. Prečo má proces zmien tak dlho trvať? Určite to ide aj za kratší čas, s menšou námahou, nižšími nákladmi a menším počtom ľudí nie?

Skúsenosti jasne dokazujú, že sa takéto, prípadne obdobné otázky bezpečne dostavia a dostavovať budú, kým bude jasné, že akceptovateľný a dlhodobo udržateľný proces zmien, jeho realizácia a hlavne presadenie jednoducho potrebuje čas na návrh konceptu. 

Bohuslav Lipovsky | EIM Executive Interim Management CEE

čítať viac

partnerské organizácie

Aktívne spolupracujeme s interim management organizáciam v rámci CE regiónu

Stowarzyszenie Interim Managers

SIM je Poľská organizácia zastrešujúca aktivity v oblasti interim managementu od roku 2009. 

Česká asociace interim managementu

CAIM je odborná platforma pre stretnutia interim manažérov, potenciálnych klientov a sprostredkovateľov interim manažmentu v Českej Republike.